De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, hvorved du kan identificeres personligt. Oplysninger om databeskyttelse kan findes i vores detaljerede databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Gennem dette dokument vil vi gerne give dig oplysninger om:

 

Os og vores rolle i forhold til dine personlige oplysninger

Projektet REBUILT er et toårigt projekt, der samfinansieres af Den Europæiske Union inden for rammerne af ERASMUS+ KA220-HED – “Samarbejdspartnerskaber inden for videregående uddannelse” (Aftalenummer: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Det overordnede mål med REBUILT-projektet er at udvikle og opdyrke et effektivt innovationsøkosystem af videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner, der bidrager til at nå et presserende miljømæssigt vendepunkt.

REBUILT udvikler et fælles uddannelsesprogram, REBUILT MOOC, i overensstemmelse med ECVET/EQF/EQAVET og Micro-credential-tilgangen, GOOD PRACTICES & TOOLS & REBUILT Virtual Library. Gennem 4 workshops, 4 onlinekurser, 2 arbejdsbaserede læringsaktiviteter og den tværnationale mobilitet vil man forbedre kompetencerne hos faguddannede, tackle mismatch i færdigheder og støtte dannelsen af et effektivt videregående- og erhvervsuddannelsessystem. Dette multi-stakeholder partnerskab, der består af 9 partnere fra 6 europæiske lande, udvikler alle resultaterne på 5 EU-sprog, hvilket sikrer, at de kan overføres på tværs af grænserne. Desuden sikres den langvarige effekt af projektresultaterne ved udarbejdelse af politiske anbefalinger, der kan informere de politiske dagsordener på nationalt og EU-plan.

REBUILT-projektet, som er operatør af denne hjemmeside, fungerer som en controller vedrørende de personlige oplysninger, du giver via hjemmesiden. Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler altid dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Personoplysninger, der indsamles via denne hjemmeside, behandles i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679), den græske lov om juridisk beskyttelse af personoplysninger og andre nationale retsakter og interne procedurer.

Persondata betyder alle oplysninger om en fysisk person (“den registrerede”), der kan identificeres, især ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person. Disse oplysninger kan være navn og efternavn på en person, en e-mailadresse osv.

 

Hvilke personlige oplysninger vi behandler

A. Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål (dvs. adgang og visning – ikke registrering i nogen funktioner eller begivenheder), sendes visse oplysninger automatisk til den server, der holder hjemmesiden tilgængelig, af den internetbrowser, der bruges på din enhed. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre forbindelsens og systemets stabilitet og sikkerhed. Vi bruger under ingen omstændigheder disse data til at drage konklusioner om dig personligt.

Β. Cookies gemmes kun på din enhed, hvis de er tilvalgt, når du bruger vores hjemmeside.

Cookies er små filer, som en browser modtager på brugerens enhed (computer, telefon eller tablet) fra en hjemmeside, som brugeren besøger, og som gemmes på brugerens enhed. Cookies bruges til at forbedre funktionaliteten, til reklame, statistik og analyse (bruges til at skelne mellem den besøgende og arbejdspladsen, til at give mere relevant indhold, til at indsamle oplysninger ved at analysere webstedstrafik, indsamle statistik). Med andre ord gør cookies det muligt for et websted at huske oplysninger om en brugers browservaner, handlinger og indstillinger.

Kun på denne specifikke hjemmeside anvendes følgende cookies:

 

NØDVENDIGE COOKIES: Nødvendige cookies er helt afgørende for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. Denne kategori omfatter kun cookies, der sikrer grundlæggende funktionaliteter og sikkerhedsfunktioner på hjemmesiden. Disse cookies gemmer ikke nogen personlige oplysninger.
Navn Beskrivelse Udløb
cookielawinfo-checkbox-analytics Denne cookie sættes af GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Cookien bruges til at huske brugerens samtykke til cookies under kategorien “Analytics”. 1 år
cookielawinfo-checkbox-necessary Denne cookie sættes af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien “Nødvendig”. 1 år
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Denne cookie sættes af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien “ikke-nødvendig”. 1 år
cookielawinfo-checkbox-performance Denne cookie sættes af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien “Performance”. 1 år

 

ANALYTISKE COOKIES: Analytiske cookies bruges til at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden. Disse cookies hjælper med at give oplysninger om metrikker, antallet af besøgende, afvisningsprocent, trafikkilde osv.
Navn Beskrivelse Udløb
_ga Registrerer et unikt ID, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år
_ga_# Bruges af Google Analytics til at indsamle data om, hvor mange gange en bruger har besøgt webstedet, samt datoer for det første og seneste besøg. 2 år

 

 

C Vores hjemmeside giver adgang til REBUILT-projektets online tilstedeværelse på sociale medier (LinkedIn, Facebook, YouTube) via de links, der vises nederst på hver side. Vi opbevarer ikke oplysninger om denne handling.

 

Hvorfor vi behandler dine personlige oplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger, der er givet til os som nævnt ovenfor, af følgende grunde:

Oplysninger om dit besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre forbindelsens og systemets stabilitet og sikkerhed.

– Cookies gemmes på din enhed, når du bruger vores hjemmeside, baseret på dine valg. Du kan finde flere oplysninger ovenfor. Afhængigt af de valg, du foretager under den relevante cookie-funktions samtykke, er brugen af cookies obligatorisk for den korrekte drift af hjemmesiden og dit besøg og reklame eller analyse. Du kan finde ud af mere om brugen af cookies på vores hjemmeside hypro4st-project.eu.

– Vi administrerer selv vores sociale medier. Hvis du sender os en privat eller direkte besked via sociale medier, vil den ikke blive delt med nogen anden organisation. Vi gennemgår alle disse oplysninger og beslutter, hvordan vi skal håndtere dem. Hvis du f.eks. sender en besked via sociale medier, som kræver et svar fra os, kan vi behandle den som en forespørgsel eller en klage. Når du kontakter os via en social medieplatform, foreslår vi, at du også gør dig bekendt med fortrolighedsoplysningerne på den pågældende platform.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, der er givet under A, B, C og D, baseret på vores kvalitetsprocedurer i højst fire (3) år (projektets varighed).

 

Hvilke er de mulige modtagere af dine personlige oplysninger?

De oplysninger, du giver os, vil blive gemt i hovedinformationssystemet og vil blive opbevaret på et need-to-know-grundlag.

Adgang til dataene kan gives til autoriseret personale hos hver partner i REBUILT-projektet, til Den Europæiske Union (personale, der er relevant for de europæiske projekter ERASMUS+), til de nationale myndigheder i hvert land (hvis der er behov for det), til webstedsadministratoren, til platformssupportfirmaet og platforms- og infrastrukturværten.

Hvis det er nødvendigt, at dine oplysninger deles med andre, vil vi informere dig herom.

 

Til hvilke lande eller internationale organisationer har vi til hensigt at overføre dine oplysninger?

De lande, der vil modtage dine personlige oplysninger, er:

Danmark, Grækenland, Belgien, Bulgarien, Slovenien, Cypern.

 

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Vi indsamler, registrerer, strukturerer, opbevarer, konsulterer, bruger, udbreder eller på anden måde gør tilgængelige, begrænser, sletter eller destruerer de personlige data, du har erhvervet via vores hjemmeside, baseret på ovennævnte principper, mens de tjener de specifikke behandlingsformål.

Vi vil ikke bruge dine oplysninger til profilering eller til automatiseret beslutningstagning.

 

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine personlige oplysninger, som vi behandler?

Du har ret til at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af de opbevarede personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod behandling og retten til dataportabilitet.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved blot at sende en e-mail til mailto:[email protected] med titlen “WITHDRAW CONSENT”.

Lovligheden af den databehandling, der blev udført før tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

I så fald kan du anmode om en sletningskonto på [email protected]. REBUILT-platformen vil permanent deaktivere din konto, fjerne den aktive profil, trække dit brugernavn tilbage og fjerne dig fra e-mail-listerne.

Hvis du har brug for at få adgang til alle de oplysninger, vi behandler for dig, eller for at anmode om begrænsning af behandling, dataportabilitet eller yderligere oplysninger om dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected].

 

Sådan kan du udøve dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, der behandles af os

Du kan til enhver tid kontakte os:

– Den relevante projektleder er Dorthe Simonsen, som kan kontaktes på [email protected] .

UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskoles postadresse er Seebladsgade 1, 5000 Odense C, Danmark.

 

Andre oplysninger

Når vi linker til andre organisationers hjemmesider, dækker denne privatlivspolitik ikke, hvordan den pågældende organisation behandler personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken på de andre hjemmesider, du besøger.

Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret og præcis.

Oktober 2023