De specifikke mål for REBUILT-projektet omfatter:

 

  • Forbedring af samspillet mellem de videregående uddannelsesinstitutioners læseplaner og virksomhedernes behov for menneskelig kapital.
  • Udvikling af fremtidsorienterede læseplaner for studerende på videregående uddannelser og faguddannede.
  • Fremme af den livslange læringsdimension i de videregående uddannelser.
  • Udvikling af korte, enkeltstående onlinekurser, der kan give micro credentials for studerende på videregående uddannelser og faguddannede.
  • Udvikling af en kompetencestrategi og en handlingsplan for omstilling til lav CO2-udledning.
  • Øge bevidstheden om miljø- og klimaforandringer.