Posebni cilji projekta REBUILT vključujejo:

 

  • Izboljšanje usklajenosti med učnimi načrti visokošolskih zavodov in potrebami podjetij po človeškem kapitalu.
  • Razvoj v prihodnost usmerjenih učnih načrtov za študente in strokovnjake na področju visokega šolstva.
  • Spodbujanje razsežnosti vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu.
  • Razvoj kratkih samostojnih spletnih tečajev, ki vodijo do mikroznanil za visokošolske študente in strokovnjake.
  • Razvoj strategije znanj in spretnosti ter akcijskega načrta za prehod na nizkoogljično gospodarstvo.
  • Ozaveščanje o okoljskih in podnebnih spremembah.