REBUILT

Projekt REBUILT je dvoletni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa ERASMUS+ KA220-HED - "Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu" (številka sporazuma: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Splošni cilj projekta REBUILT je razviti in gojiti učinkovit inovacijski ekosistem visokošolskih ustanov, poslovnih skupnosti in raziskovalnih institucij, ki prispeva k doseganju nujnega okoljskega preobrata.

Latest News

Povzetek konference projekta REBUILT!

A big thank you to everyone who joined us at the last REBUILT Project Conference! It was an incredible day filled with insights, inspiration, and a shared commitment to building a sustainable future.It was an incredible day of inspiration and collaboration, bringing together passionate individuals committed to building a sustainable future. From exploring the urgency [...]

Glasilo REBUILT št. 3 je izšlo!

Read it here and do not miss being informed about our achievements!Download REBUILT Newsletter no3: EN

Izšel je bilten REBUILT št. 2!

Read it here and do not forget to enroll in our online MOOC Course! Download REBUILT Newsletter no2: EN

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8