REBUILT

Проектът REBUILT е двугодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програма ERASMUS+ KA220-HED - "Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование" (номер на споразумението: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Общата цел на проекта REBUILT е да се разработи и култивира ефективна иновационна екосистема от висши учебни заведения, бизнес общности и изследователски институции, която да допринесе за постигането на спешен екологичен прелом.

Latest News

Рекапитулация на конференцията по проекта REBUILT!

A big thank you to everyone who joined us at the last REBUILT Project Conference! It was an incredible day filled with insights, inspiration, and a shared commitment to building a sustainable future.It was an incredible day of inspiration and collaboration, bringing together passionate individuals committed to building a sustainable future. From exploring the urgency [...]

Излезе бюлетинът на REBUILT no3!

Read it here and do not miss being informed about our achievements!Download REBUILT Newsletter no3: EN

Излезе Информационен бюлетин №2 на REBUILT!

Read it here and do not forget to enroll in our online MOOC Course! Download REBUILT Newsletter no2: EN

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8