REBUILT

Проектът REBUILT е двугодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програма ERASMUS+ KA220-HED - "Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование" (номер на споразумението: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Общата цел на проекта REBUILT е да се разработи и култивира ефективна иновационна екосистема от висши учебни заведения, бизнес общности и изследователски институции, която да допринесе за постигането на спешен екологичен прелом.

Latest News

Излезе бюлетинът на REBUILT no6!

Прочетете го тук и не пропускайте да се информирате за нашите постижения!

Излезе бюлетинът на REBUILT no5!

Прочетете го тук и не пропускайте да се информирате за нашите постижения!

Излезе бюлетинът на REBUILT no4!

Прочетете го тук и не пропускайте да се информирате за нашите постижения!

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8