Contact Form

проектът е финализиран

Благодарим ви за интереса към проекта REBUILT. Към 27.02.2024 г. проектът е успешно приключен. Оценяваме подкрепата и ангажираността на нашите потребители.

Моля, имайте предвид, че страницата за контакти вече не се следи активно и отговори няма да бъдат предоставяни. Въпреки това ви насърчаваме да проучвате и използвате съдържанието, включително нашия MOOC, който остава достъпен за използване до 2029 г.

Изказваме своята благодарност на всички, които допринесоха за успеха на проекта REBUILT.

С най-добри пожелания,

Екипът на REBUILT