Онлайн кампусът на REBUILT ще бъде мощен инструмент за онлайн обучение, който ще засили сътрудничеството с ВУЗ-овете, пазара и други заинтересовани страни.

Той ще бъде разработен, като в основата му е залегнала теорията за активното учене, която дава възможност на учащите да прилагат наученото от учебния материал, преди да преминат към нов материал.

Той ще включва: а) анализи, ориентирани към учащите, и б) персонализирани информационни табла и графици за учене за лесно откриване на курсове и поддържане на студентите в курса.

Той ще създаде достъпен – съвместим с Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) – масов отворен онлайн курс (MOOC) по бизнес в условията на климатична криза, достъпен на 6 езика на ЕС (английски, френски, датски, гръцки, словенски, български). – Той ще позволи на преподавателите и обучаемите лесно да си взаимодействат, да обсъждат теми и да споделят знания чрез специално създадена система за видеоконферентна връзка, вградена в платформата.

Щракнете тук, за да отидете на платформата за електронно обучение REBUILT.