Проектът REBUILT е двугодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програма ERASMUS+ KA220-HED - "Партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование" (номер на споразумението: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Общата цел на проекта REBUILT е да се разработи и култивира ефективна иновационна екосистема от висши учебни заведения, бизнес общности и изследователски институции, която да допринесе за постигането на спешен екологичен прелом.