Резултати от REBUILT:

  • Платформа за онлайн обучение REBUILT MOOC
  • Онлайн база данни за добри практики
  • Разработване на план за действие за преход към нисковъглеродна икономика за бизнеса Планът за действие

REBUILT изпълнява следните дейности:

– дейности по управление и координация на проекта

– дейности по осигуряване на качеството и оценка

– дейности по разпространение на информация

–  Дейности по разпространение

– Дейности, свързани с проекта REBUILT (REBUILT преход към нисковъглеродна икономика, план за действие за бизнеса)

– Дейности, свързани със събития за разпространение на резултатите