OBNOVLJENI rezultati:

  • OBNOVLJENA spletna platforma za usposabljanje MOOC
  • Spletno orodje za podatkovno bazo dobrih praks
  • Razvoj akcijskega načrta za prehod na nizkoogljično gospodarstvo

REBUILT izvaja naslednje dejavnosti:

– vodenje projekta in koordinacija aktivnosti

– aktivnosti zagotavljanja kakovosti in vrednotenja

– diseminacijske aktivnosti

– dejavnosti izkoriščanja

– Aktivnosti povezane s projektom REBUILT (nizkoogljični prehod REBUILT, akcijski načrt za podjetja)

– Aktivnosti povezane z multiplikacijskimi dogodki