Projekt REBUILT je dvoletni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa ERASMUS+ KA220-HED - "Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu" (številka sporazuma: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Splošni cilj projekta REBUILT je razviti in gojiti učinkovit inovacijski ekosistem visokošolskih ustanov, poslovnih skupnosti in raziskovalnih institucij, ki prispeva k doseganju nujnega okoljskega preobrata.