Το έργο REBUILT είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-HED - "Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" (αριθμός συμφωνίας: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Ο γενικός στόχος του έργου REBUILT είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος καινοτομίας από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιχειρηματικές Κοινότητες και Ερευνητικά Ιδρύματα που θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας επείγουσας περιβαλλοντικής καμπής.