Οι ειδικοί στόχοι του έργου REBUILT περιλαμβάνουν:

 

  • Βελτίωση της αντιστοιχίας μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στο μέλλον για φοιτητές και επαγγελματίες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Προώθηση της διάστασης της δια βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Ανάπτυξη σύντομων αυτόνομων διαδικτυακών μαθημάτων που οδηγούν σε μικροπιστοποιητικά για φοιτητές και επαγγελματίες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής για τις δεξιότητες και σχέδιο δράσης για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.