Конкретните цели на проекта REBUILT включват:

 

  • Подобряване на съответствието между учебните програми на висшите учебни заведения и нуждите на бизнеса от човешки капитал.
  • Разработване на ориентирани към бъдещето учебни програми за студенти и специалисти от висшите учебни заведения.
  • Насърчаване на аспекта на обучението през целия живот във висшето образование.
  • Разработване на кратки самостоятелни онлайн курсове, които водят до получаване на микроудостоверения за студенти и специалисти в областта на висшето образование.
  • Разработване на стратегия за умения и план за действие за преход към нисковъглеродна икономика.
  • Повишаване на осведомеността относно околната среда и изменението на климата.