Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη λεπτομερή δήλωση προστασίας δεδομένων που βρίσκεται κάτω από αυτό το κείμενο.

Μέσω του παρόντος εγγράφου, θα θέλαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με:

 

Σχετικά με εμάς και τον ρόλο μας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

Το έργο REBUILT είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-HED – “Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (αριθμός συμφωνίας: 021-1-DK01-KA220-HED-000030127). Ο γενικός στόχος του έργου REBUILT είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος καινοτομίας από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικές Κοινότητες και Ερευνητικά Ιδρύματα που θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας επείγουσας περιβαλλοντικής καμπής

Το REBUILT αναπτύσσει ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης, το REBUILT MOOC, σύμφωνα με την προσέγγιση ECVET/EQF/EQAVET και Micro-credential, το GOOD PRACTICES & TOOLS & REBUILT Virtual Library. Μέσα από 4 εργαστήρια, 4 διαδικτυακά μαθήματα, 2 δραστηριότητες μάθησης με βάση την εργασία και τη διακρατική κινητικότητα, θα ενισχύσει τις ικανότητες των επαγγελματιών, αντιμετωπίζοντας την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και υποστηρίζοντας τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτή η πολυμερής σύμπραξη, η οποία αποτελείται από 9 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες, αναπτύσσει όλα τα αποτελέσματα σε 5 γλώσσες της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη διασυνοριακή μεταδοτικότητά τους. Επιπλέον, διασφαλίζει τη μακροχρόνια επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου με την εκπόνηση συστάσεων πολιτικής, ικανών να ενημερώσουν τις ατζέντες πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο REBUILT, ως φορέας εκμετάλλευσης αυτού του δικτυακού τόπου, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε πάντοτε τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου, υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), τον ελληνικό νόμο για τη νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλες εθνικές νομικές πράξεις και εσωτερικές διαδικασίες.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”) το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να είναι το όνομα και το επώνυμο ενός προσώπου, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

 

Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε

A. Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς (δηλ. πρόσβαση και προβολή – όχι εγγραφή σε λειτουργίες ή εκδηλώσεις), ορισμένες πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα στον διακομιστή που διατηρεί τον ιστότοπο διαθέσιμο από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικά απαραίτητες για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της σύνδεσης και του συστήματος. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για εσάς προσωπικά.

Β. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, μόνο εφόσον έχουν επιλεγεί.

Τα cookies – είναι μικρά αρχεία, τα οποία ένα πρόγραμμα περιήγησης λαμβάνει στη συσκευή του χρήστη (υπολογιστή, τηλέφωνο ή tablet) από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης και αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, για τη διαφήμιση, τα στατιστικά στοιχεία και την ανάλυση (χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ του επισκέπτη και του χώρου εργασίας, για την παροχή πιο σχετικού περιεχομένου, για τη συλλογή πληροφοριών με την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων). Με άλλα λόγια, τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης, τις ενέργειες και τις ρυθμίσεις ενός χρήστη.

Μόνο στον συγκεκριμένο ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

 

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ COOKIES: Τα απαραίτητα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο cookies που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.
Όνομα Περιγραφή Λήξη
cookielawinfo-checkbox-analytics Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για να θυμάται τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας “Analytics”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-necessary Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Necessary”. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies της κατηγορίας “μη απαραίτητο”.            1 έτος
cookielawinfo-checkbox-performance Αυτό το cookie ορίζεται από το GDPR Cookie Consent plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απόδοση”.  1 έτος

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ COOKIES: Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό αναπήδησης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.
Όνομα Περιγραφή Λήξη
_ga Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 2 έτη
_ga_# Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων ενός χρήστη στον ιστότοπο, καθώς και τις ημερομηνίες της πρώτης και της πιο πρόσφατης επίσκεψης. 2 έτη

 

Γ Ο δικτυακός μας τόπος παρέχει πρόσβαση, μέσω των συνδέσμων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, στην ηλεκτρονική παρουσία του έργου REBUILT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, YouTube). Δεν διατηρούμε καμία πληροφορία σχετικά με αυτή τη δράση.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες που μας παρέχονται όπως αναφέρεται παραπάνω για τους ακόλουθους λόγους:

Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές είναι τεχνικά απαραίτητες για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της σύνδεσης και του συστήματος.

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, βάσει των επιλογών σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε παραπάνω. Ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε κατά τη διάρκεια της συναίνεσης της σχετικής λειτουργίας cookie, η χρήση των cookies είναι υποχρεωτική για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και την επίσκεψή σας και τη διαφήμιση ή την ανάλυση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας hypro4st-project.eu.

– Διαχειριζόμαστε μόνοι μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν μας στείλετε ένα ιδιωτικό ή άμεσο μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό δεν θα κοινοποιηθεί σε κανέναν άλλο οργανισμό. Εξετάζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και αποφασίζουμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Για παράδειγμα, εάν στείλετε ένα μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρειάζεται απάντηση από εμάς, ενδέχεται να το επεξεργαστούμε ως ερώτημα ή καταγγελία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, σας προτείνουμε να εξοικειωθείτε και με τις πληροφορίες απορρήτου της εν λόγω πλατφόρμας.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των Α, Β, Γ και Δ, με βάση τις διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζουμε, το πολύ για τέσσερα (3) χρόνια (διάρκεια του έργου).

 

Ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται από εσάς θα αποθηκεύονται στο κύριο σύστημα πληροφοριών και θα τηρούνται με βάση την ανάγκη γνώσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να έχουν εξουσιοδοτημένο προσωπικό κάθε εταίρου του έργου REBUILT, η Ευρωπαϊκή Ένωση (προσωπικό σχετικό με τα ευρωπαϊκά έργα ERASMUS+), οι εθνικές αρχές κάθε χώρας (εφόσον παραστεί ανάγκη), ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου, η εταιρεία υποστήριξης της πλατφόρμας και ο φορέας φιλοξενίας της πλατφόρμας και των υποδομών.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες σας σε άλλους, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

Σε ποιες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας

Οι χώρες που θα λάβουν τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι:

Δανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σλοβενία, Κύπρος.

 

Πώς θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Θα συλλέγουμε, θα καταγράφουμε, θα δομούμε, θα αποθηκεύουμε, θα συμβουλευόμαστε, θα χρησιμοποιούμε, θα διανέμουμε ή με άλλο τρόπο θα διαθέτουμε, θα περιορίζουμε, θα διαγράφουμε ή θα καταστρέφουμε τα προσωπικά δεδομένα που αποκτάτε μέσω της ιστοσελίδας μας με βάση τις προαναφερθείσες αρχές, ενώ θα εξυπηρετούμε τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τη δημιουργία προφίλ ή για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση και τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας απλώς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mailto:[email protected] με τίτλο “ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ”.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή λογαριασμού στο [email protected]. Η πλατφόρμα REBUILT θα απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας, θα αφαιρέσει το ενεργό προφίλ, θα αποσύρει το όνομα χρήστη σας και θα σας διαγράψει από τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για εσάς ή να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητα δεδομένων ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή:

– Ο αρμόδιος υπεύθυνος έργου είναι η Dorthe Simonsen, την οποία μπορείτε να βρείτε στο [email protected] .

Η ταχυδρομική διεύθυνση του UCL College είναι Klostervænget 2, 4, 5700 Svendborg, Δανία.

 

 

Aλλες πληροφορίες

Όπου παρέχουμε συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων οργανισμών, η παρούσα δήλωση απορρήτου δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω οργανισμός επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις σημειώσεις απορρήτου στους άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Αναθεωρούμε τακτικά την πολιτική απορρήτου μας για να διασφαλίσουμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Οκτώβριος 2023