Το REBUILT Online Campus θα αποτελέσει ένα ισχυρό διαδικτυακό εργαλείο μάθησης που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τα ΑΕΙ, την αγορά και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα αναπτυχθεί με πυρήνα τη θεωρία της ενεργητικής μάθησης, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόζουν ό,τι έχουν μάθει από το εκπαιδευτικό υλικό πριν προχωρήσουν σε νέο υλικό.

Θα περιλαμβάνει α) αναλυτικά στοιχεία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και β) εξατομικευμένους πίνακες οργάνων και χρονοδιαγράμματα μάθησης για την εύκολη ανακάλυψη μαθημάτων και τη διατήρηση των μαθητών στην πορεία τους.

Θα δημιουργήσει ένα προσβάσιμο – συμβατό με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) – Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) για τις Επιχειρήσεις υπό Κλιματική Κρίση, διαθέσιμο σε 6 γλώσσες της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά, δανικά, ελληνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά). – Θα επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδρούν εύκολα, να συζητούν θέματα και να μοιράζονται γνώσεις μέσω ενός προσαρμοσμένου συστήματος τηλεδιάσκεψης που ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης REBUILT.