Opsummering af REBUILT-projektets konference!

En stor tak til alle, der deltog i den sidste REBUILT Project Conference! Det var en fantastisk dag fyldt med indsigt, inspiration og en fælles forpligtelse til at opbygge en bæredygtig fremtid. Det var en utrolig dag med inspiration og samarbejde, hvor vi samlede passionerede mennesker, der er engagerede i at opbygge en bæredygtig fremtid. Fra at udforske, hvor presserende det er at tage fat på klimakrisen, til at dykke ned i risikovurderinger og høre førstehåndsberetninger fra virksomheder, der med succes er overgået til grøn praksis, var hver session et skridt i retning af positiv forandring. Afsløringen af REBUILT Online Campus markerede et transformativt øjeblik i tilgængeligheden af uddannelse. Præsentationerne om bedste praksis, kulstoffattig omstilling og praktiske anbefalinger understregede vores kollektive engagement i forandringer, der kan omsættes til handling. Da konferencen sluttede, reflekterede vi over den rigdom af viden, vi havde fået, og de forbindelser, vi havde skabt, og satte scenen for en fortsat rejse mod en modstandsdygtig og bæredygtig fremtid. #REBUILTConferenceRecap, #BæredygtigFremtid

rebuilt-news-phot