Рекапитулация на конференцията по проекта REBUILT!

Големи благодарности на всички, които се присъединиха към нас на последната конференция на проекта REBUILT! Това беше един невероятен ден, изпълнен с прозрения, вдъхновение и споделен ангажимент за изграждане на устойчиво бъдеще. Това беше невероятен ден, изпълнен с вдъхновение и сътрудничество, който събра на едно място страстни личности, ангажирани с изграждането на устойчиво бъдеще. От проучването на спешната необходимост от справяне с климатичната криза до навлизането в оценката на риска и изслушването от първа ръка на фирми, които успешно са преминали към зелени практики, всяка сесия беше стъпка към положителна промяна. Представянето на онлайн кампуса на REBUILT отбеляза трансформиращ момент в достъпността на образованието. Презентациите за най-добрите практики, прехода към нисковъглеродна икономика и практическите препоръки подчертаха колективния ни ангажимент за действена промяна. С приключването на конференцията се замислихме за богатството от придобити знания и за създадените връзки, като създадохме предпоставки за продължаване на пътуването към устойчиво и устойчиво утре. #REBUILTCконференцияРекап #Устойчивобъдеще

rebuilt-news-phot