Povzetek konference projekta REBUILT!

Velika hvala vsem, ki ste se nam pridružili na zadnji konferenci projekta REBUILT! To je bil neverjeten dan, poln spoznanj, navdiha in skupne zavezanosti gradnji trajnostne prihodnosti. To je bil neverjeten dan navdiha in sodelovanja, ki je združil strastne posameznike, zavezane gradnji trajnostne prihodnosti. Od raziskovanja nujnosti reševanja podnebne krize do poglabljanja v ocene tveganja in poslušanja iz prve roke podjetij, ki so uspešno prešla na zelene prakse, je bila vsaka seja korak k pozitivnim spremembam. Predstavitev spletnega kampusa REBUILT je pomenila prelomni trenutek na področju dostopnosti izobraževanja. Predstavitve najboljših praks, nizkoogljičnega prehoda in praktičnih priporočil so poudarile našo skupno zavezanost k izvedljivim spremembam. Ob zaključku konference smo razmišljali o bogastvu pridobljenega znanja in vzpostavljenih povezavah ter tako pripravili teren za nadaljevanje poti k odpornemu in trajnostnemu jutri. #REBUILTConferenceRecap #SustainableFuture

rebuilt-news-phot