Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

eu new

Title: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Author:
Year:
Type of resource: Μελέτες περίπτωσης
Short description: Collection of case studies showcasing climate adaptation strategies in European countries.
Copyright:
External link